การเปลี่ยนสินค้า

  • หากลูกค้าไม่พอใจรุ่นและสีของสินค้าที่สั่งไป สามารถขอเปลี่ยนสีหรือรุ่นได้ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
  • ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่ง และ ค่าส่วนต่างราคาตามจริง (ถ้ามี)
  • สินค้าที่ขอเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และไม่ผ่านการใช้งาน

 

เปลี่ยนสินค้ากรุณาติดต่อทาง Line : @xtravelgear หรือ โทร 093-595-7885